با ما تماس بگیرید

09390120820

05138427773 – 05138431752

(داخلی 11_فروش محصولات و فضای مجازی

داخلی 12 و 13 نوبت دهی و راهنمایی

داخلی 14 مدیریت و دریافت انتقادات و پیشنهادات )

نوبت دهی و راهنما
داخلی 12 و 13

05138431752

05138427773

آدرس

مشهد - میدان فلسطین - فلسطین ٩- پلاک 88

شبکه های اجتماعی