دلایل زیاد پرسیدن کودکان

دلایل زیاد پرسیدن کودکان

دلایل زیاد پرسیدن کودکان دلایل زیاد سوال پرسیدن خردسالان محققان میگویند سوال های بی‌پایان کودک ها به قصد کلافه کردن پدر و مادر بیان نمیشود. بر عکس این پرس‌وجوی کودکانه تلاشی هوشمندانه برای دست یافتن به واقعیت میباشد. کودکان نوپا به بعضی از جواب‌ها نسبت به جواب‌های دیگر عکس العمل بهتری نشان میدهند. به گزارش […]