راهکار درمانی بیش فعالی

راهکار درمانی بیش فعالی

راهکار درمانی بیش فعالی معضل رو به رشد بیش فعالی در دانش آموزان و راهکارهای درمانی نیره سادات عبدالهی مقدم روانشناس بالینی، درباره‌ی خصوصیت های دانش‌آموزان دارای مشکل بیش فعالی گفت: از نشانه‌های بیش فعالی یا این که نقص دقت می توانیم به حواس پرت بودن، شلوغی رفتاری و خلل در رابطه های اجتماعی اعم […]