کنترل خشم و عصبانیت

کنترل خشم و عصبانیت

کنترل خشم و عصبانیت کنترل خشم و عصبانیت اکثر ما آدم ها با فشار روانی در زندگی روزانه خویش رو به رو هستیم ، بعضی اوقات عصبانیت ، پاسخی به فشار های روانی جامعه ای میباشد که به‌سرعت در حال تغییر‌و تحول است .حس ناتوانی ، نگرانی و عجز در برابر این فشار های روانی […]