مهارت کنترل استرس1

مهارت کنترل استرس1

مهارت کنترل استرس1 مهارت در دست گرفتن استرس استرس(Stress)به معنای فشار و در اصطلاح به معنای فشار روانی میباشد که میتوان آن را چنین تعریف کرد: حس تنش درونی که بوسیله یک عامل فشار بیرونی یا این که درونی ایجاد می‌گردد. هرگاه فشاری بر فردی وارد گردد،واکنشی در وی ایجاد می‌شود که می‌تواند علائم جسمی،روانی […]