آموزش بخشش به کودک

آموزش بخشش به کودک

آموزش بخشش به کودک   به فرزندتان کمک نمایید بخشش را بیاموزد امروز روز بین المللی بخشش میباشد. این روز هر سال در او‌لین یک شنبه ماه آگوست گرامی داشته می‌شود. عفووبخشش ، چالش‌ برانگیز میباشد البته به آسودگی خردسالان‌تان کمک می‌نماید. زمانی که صلح و دوستی، کار نامهربانانه‌ای انجام میدهد، خردسالان حس صدمه، خشم […]