اعتمادبه نفس کاذب

اعتمادبه نفس کاذب

اعتمادبه نفس کاذب اعتماد به نفس کاذب چیست ؟ اعتماد‌به‌نفس کاذب و حقیقی و واقعی، دو نقطه مقابل میباشند که یکی از سبب خوشبختی و دیگری موجب تیره بختی اشخاص میشود. خودشیفتگی، چنانچه کنترل نشود، اشخاص را به‌تدریج به سوی هلاکت میبرد که عبارت میباشد از: پکیج افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس نوعی […]