پرورش عدالت در کودکان

پرورش عدالت در کودکان

پرورش عدالت در کودکان چگونگی پرورش عدالت در کودکان جای‌جای دنیا پژوهشی درباره‌ی هفت کشور جهان نشان میدهد همه خردسالان بیزارند از اینکه کمتر از همسالانشان چیزی به آنان داده شود؛ ولی تنها بعضی از آن‌ها از دریافت کردن سهم بیشتر هم غمگین می گردند. با دوستی نشسته‌اید پشت میز که غریبه‌ای میاید و کمی […]