بیان حوادث به کودک

بیان حوادث به کودک

بیان حوادث به کودک   هنگام وقوع بحران و بلایای طبیعی چگونه با کودکان رفتار کنیم بعداز وقوع بحران و بلایای طبیعی، اغلب پدر و مادر سردرگم میباشند که بایستی درباره آن با طفل خویش حرف بزنید یا این که اتفاقات پیش‌آمده را از وی مخفی نمایند. درحقیقت، خردسالان بسیار بیشتر از آنچه که تصور […]