مهارت کنترل استرس2

مهارت کنترل استرس2

مهارت کنترل استرس2 مهارت کنترل استرس سفارش های کوچک برای رویا رویی سازگارانه با استری(بالا بردن توان عمومی مقابله) ۱. خودتان را تشویق نمائید. ۲. به خودتان جایزه بدهید. ۳.اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشید. ۴. احساس شوخ طبعی خویش را حفظ نمایید. ۵.به جای جنگیدن با احساسات آنان رابیان نمائید. ۶. رژیم غذایی سالم داشته […]

مهارت کنترل استرس1

مهارت کنترل استرس1

مهارت کنترل استرس1 مهارت در دست گرفتن استرس استرس(Stress)به معنای فشار و در اصطلاح به معنای فشار روانی میباشد که میتوان آن را چنین تعریف کرد: حس تنش درونی که بوسیله یک عامل فشار بیرونی یا این که درونی ایجاد می‌گردد. هرگاه فشاری بر فردی وارد گردد،واکنشی در وی ایجاد می‌شود که می‌تواند علائم جسمی،روانی […]