مشکلات در رابطه عاطفی

مشکلات در رابطه عاطفی

  مشکلات در رابطه عاطفی نشانه‌های مشکلات در رابطه عاطفی چه میباشد؟ ارتباط عاطفی سالم برای هر انسانی مهم میباشد چون که می تواند به بهتر شدن روان و عملکرد‌های شخص را تحت تاثیر قرار دهد. همینطور بعضی مسائل روانشناختی در تعیین شریک عاطفی تاثیر گذار می باشند. طبق نظر مشاور خانواده عالی چنانچه در […]