مشاوره طلاق

مشاوره طلاق

مشاوره طلاق ایا با دکتر متخصص طلاق و مرکزهای مشاوره طلاق در اشنا میباشید؟ طلاق به معنی قانونی جدا شدن زوجین میباشد که به‌دنبال آن حقوق و تکالیفی که زن و مرد در ازای هم داشته اند از میان میروند . طلاق وقتی اتفاق می افتد که زوجین حس نمایند به علت تنش و ناسازگاری […]