طلاق عاطفی چیست ؟ و عوامل موثر بر آن

طلاق عاطفی چیست ؟ و عوامل موثر بر آن جدایی عاطفی چیست؟ جدایی تنها به معنای حک شدن مهرطلاق در شناسنامه زن وشوهر نیست. گاهی دونفر سال ها زیر یک سقف زندگی می کنند اما درحقیقت از یکدیگر جدا هستند. این اتفاق آسیب های زیادی را برای زن وشوهر و فرزندان آنها به همراه خواهد […]

مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی مشاوره روانشناسی مشاوره روانشناسی به عنوان ارائه دهنده ی انواع خدمات درمانی است که توسط کارشناس روانشناسی در مرکز مشاوره اجرا شده و این مسئله بر شیوه ی تلاش اشخاص در سنین متفاوت و روابطشان متمرکز است . مشاوره روانشناسی به نگرانی های عاطفی ، شغلی ، اجتماعی ، مدرسه و …. که […]