روانشناسی کودک2

روانشناسی کودک2

روانشناسی کودک2 چه زمانی می توان گفت که طفل لج باز میباشد ؟ طبق نظر بهترین مشاور کودک ، چنانچه فرزندان چهار مورد از اخلاق و رفتار های زیر را به مدت 6 ماه پی درپی نشان دهد ، لج باز محسوب می شود و در امور تحصیلی ، رابطه با دیگر افراد ، و […]