پرورش عدالت در کودکان

پرورش عدالت در کودکان

پرورش عدالت در کودکان چگونگی پرورش عدالت در کودکان جای‌جای دنیا پژوهشی درباره‌ی هفت کشور جهان نشان میدهد همه خردسالان بیزارند از اینکه کمتر از همسالانشان چیزی به آنان داده شود؛ ولی تنها بعضی از آن‌ها از دریافت کردن سهم بیشتر هم غمگین می گردند. با دوستی نشسته‌اید پشت میز که غریبه‌ای میاید و کمی […]

زوج درمانی

زوج درمانی

زوج درمانی زوج درمانی تعارض ، مشکل و اختلاف نظر ، به طور کاملا طبیعی و جدایی ناپذیر در هر رابطه ای زمان بر و متعهدانه وجود دارد . شایسته ترین زوج درمانگر بیان می نماید که چنین مسائلی نباید در صمیمیت زوجین اثر منفی بگذارد . پزشک مشاور زوج درمانی برای وجود عشق و […]