روانشناسی کودک4

روانشناسی کودک3

روانشناسی کودک4 روانشناسی کودکان معرفی درمان های روانشناسی کودکان : تا این بخش به معرفی مشکلات رفتاری خردسالان و اختلالات کودکان پرداختیم البته در‌این قسمت به معرفی انواع راه‌های درمانی مفید روانشناسی و مشاوره طفل میپردازیم به عبارتی میخواهیم بدانیم که روانشناس کودک و مشاور کودک چه‌طور میتوانند در معالجه خردسالان با چه روش هایی […]

روانشناس کودک3

روانشناس کودک3

روانشناس کودک3 معرفی اختلالات بالینی در خردسالان : 1. بیش فعالی در خردسالان : از 7 تا 8 درصد خردسالان مدارس ابتدایی به اختلال کم توجهی بیش فعالی دچار میباشند . در تشخیص بیش فعالی به عنوان نشانه های مهم آن می شود به شرایط هایی که بچه به دقت دائمی نیاز دارد ، اشاره […]

روانشناسی کودک2

روانشناسی کودک2

روانشناسی کودک2 چه زمانی می توان گفت که طفل لج باز میباشد ؟ طبق نظر بهترین مشاور کودک ، چنانچه فرزندان چهار مورد از اخلاق و رفتار های زیر را به مدت 6 ماه پی درپی نشان دهد ، لج باز محسوب می شود و در امور تحصیلی ، رابطه با دیگر افراد ، و […]

روانشناسی کودک1

روانشناسی کودک1

روانشناسی کودک1 روانشناسی کودک تصمیم به صاحب فرزند شدن در خانواده ، یعنی پذیرفتن مسئولیت سنگین در تربیت است که در صورتی بخواهیم کلمه تربیت را تعریف کنیم ، در واقع به معنای تعلیم دادن یا این که رشد که مشمول مجموعه ای از روش های مثبت و منفی میباشد. زمانی که خردسالان خویش را […]