رفتار خوب در کودک

رفتار خوب در کودک

رفتار خوب در کودک   رفتار خوب در کودک چگونه نهادینه می‌شود در‌این مقاله به سه توصیه کارآمد در اخلاق و رفتار با بچه اشاره شد‌ه‌است تا به کمک آنان رفتار خوب در بچه شما نهادینه شود. ما والدین زیادی را میشناسیم که از اخلاق و رفتار بد طفل خویش با گفتن جمله‌هایی همانند: «وی […]