چرا کودکان دروغ می‌گویند؟

چرا کودکان دروغ می‌گویند؟

چرا کودکان دروغ می‌گویند؟ دلیل دروغ گویی کودکان کودکی که اغراق می‌کند، دروغ می‌گوید و یا به تغییرحقیقت می‌پردازد، این کار را به دلایل متفاوتی انجام می‌دهد. گاهی وقتها (به دلایل  ناشناخته) احساس می‌کند که دوستش ندارند و به این دلیل دروغ می‌گوید که شنونده او را بیشتر دوست داشته باشد. کودک یاد گرفته است […]