اصلاح رفتار بد کودکان1

اصلاح رفتار بد کودکان

اصلاح رفتار بد کودکان1   چه‌طور رفتارهای بد خردسالان خویش را اصلاح نمایید شکی نیست شما به‌عنوان والدین، فرزندانتان را بسیار دوست دارید، ولی زمانی رفتارهای بد خردسالان را میبینید، حس ناامیدی میکنید. كودكان شما نقش بازی می‌كنند تا جلب توجه كنند، شما‌را به كاری مجبور كنند یا این که با این اخلاق و رفتار […]