خیانت زناشویی

خیانت زناشویی

خیانت زناشویی یکی‌از پیچیده ترین و آسیب زاترین مشکلات عاطفی میان زوجین خیانت میباشد .خیانت زناشویی یا این که عهدشکنی نوعی درگیری عاطفی ، جنسی یا این که عاطفی-جنسی با شخص دیگری به جز همسر میباشد که وضعیت پنهانی دارد . متاسفانه امروزه آمارهای سرسام آوری را نسبت به خیانت همسر و در انتها طلاق […]