زوج درمانی

زوج درمانی

زوج درمانی زوج درمانی تعارض ، مشکل و اختلاف نظر ، به طور کاملا طبیعی و جدایی ناپذیر در هر رابطه ای زمان بر و متعهدانه وجود دارد . شایسته ترین زوج درمانگر بیان می نماید که چنین مسائلی نباید در صمیمیت زوجین اثر منفی بگذارد . پزشک مشاور زوج درمانی برای وجود عشق و […]