درمان فوبیا و ترس

درمان فوبیا و ترس

درمان فوبیا و ترس   درمان فوبیا و ترس فوبیا یا این که ترس مرضی جز اختلال های اضطرابی است که در آن فرد به شیوه ی نا معقول و مداوم و به شدت از شرایط خاص یا این که شی می ترسد . در‌این نوع اختلال ترسی حالت ترس به خویش می‌گیرد که سبب […]