عوامل ترس های کودک

عوامل ترس های کودک

عوامل ترس های کودک با عوامل ترس های کودک آشنا شویم در‌این مقاله به تعدادی از اساسی‌ترین ترس های بچه همراه با عوارض آنان پرداخته گردیده و به دنبال راهکارهایی برای رفع این ترس‌ها ارائه شده است. درست پیش از ۱۸ ماهگی، قبل از آنکه الیاس بتواند از طعم آب میوه لذت ببرد، وقتی‌که مادرش […]