جلوگیری از عصبانیت کودکان1

جلوگیری از عصبانیت کودکان1

جلوگیری از عصبانیت کودکان1   چگونه از افزایش عصبانیت کودکان در محیط خانه جلوگیری کنیم؟ کرونا موجب ایجاد احساساتی نظیر اضطراب، استرس و پرخاشگری می‌شود. این احساسات به ویژه دربین خردسالان و نوجوان ها، در سنین گوناگون، بیشتر دیده میشوند البته با راهکارهایی می توان از بروز این احساسات در خردسالان پرهیز کرد. تعطیلی مدرسه […]

راهکار مدیریت استرس

راهکار مدیریت استرس

راهکار مدیریت استرس راهکارهایی برای مدیریت استرس بعد از امتحان برای دانش آموزان فصل تابستان سال جاری نیز در مقایسه با سال های عادی بسیار متفاوت به نظر میرسد. اکثری از آنها دچار ترکیبی از احساسات ازجمله احساس استرس و اضطراب درباره‌ی شیوه اعطای نمرات و تاثیر آن بر آینده خویش میباشند. در‌این مقاله راهکارهایی […]

مهارت کنترل استرس2

مهارت کنترل استرس2

مهارت کنترل استرس2 مهارت کنترل استرس سفارش های کوچک برای رویا رویی سازگارانه با استری(بالا بردن توان عمومی مقابله) ۱. خودتان را تشویق نمائید. ۲. به خودتان جایزه بدهید. ۳.اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشید. ۴. احساس شوخ طبعی خویش را حفظ نمایید. ۵.به جای جنگیدن با احساسات آنان رابیان نمائید. ۶. رژیم غذایی سالم داشته […]

نقاشی،شناخت درون کودک

نقاشی،شناخت درون کودک

نقاشی،شناخت درون کودک نقاشی، دریچه ورود به درون کودک نقاشی خردسالان هم برایشان نوعی لذت و بازی میباشد و هم می تواند به پدر و مادر در دیدن و شناختن دنیای درونی آنان کمک کند. نقاشی خردسالان نه فقط برای آنان یک نوع لذت و بازی میباشد، بلکه میتواند به پدر و مادر در دیدن […]

هشدارهایی درباره‌ی اضطراب

هشدارهایی درباره‌ی اضطراب

هشدارهایی درباره‌ی اضطراب درمان اضطراب با 15 شیوه ی راحت و مفید از نظر فنی، اضطراب، دلهره و هراسی است که به خاطر یک رویداد پیشِ رو، به آدم دست میدهد. ما آینده را به شکلی ترسناک برای خویش پیش‌بینی میکنیم به نحوی که‌این پیش‌بینی‌ها در مجموع بی‌پایه و اساس می‌باشند. در زندگی روزانه، علائم […]