هشدارهایی درباره‌ی اضطراب

هشدارهایی درباره‌ی اضطراب

هشدارهایی درباره‌ی اضطراب درمان اضطراب با 15 شیوه ی راحت و مفید از نظر فنی، اضطراب، دلهره و هراسی است که به خاطر یک رویداد پیشِ رو، به آدم دست میدهد. ما آینده را به شکلی ترسناک برای خویش پیش‌بینی میکنیم به نحوی که‌این پیش‌بینی‌ها در مجموع بی‌پایه و اساس می‌باشند. در زندگی روزانه، علائم […]