راهکار مدیریت استرس

راهکار مدیریت استرس

راهکار مدیریت استرس راهکارهایی برای مدیریت استرس بعد از امتحان برای دانش آموزان فصل تابستان سال جاری نیز در مقایسه با سال های عادی بسیار متفاوت به نظر میرسد. اکثری از آنها دچار ترکیبی از احساسات ازجمله احساس استرس و اضطراب درباره‌ی شیوه اعطای نمرات و تاثیر آن بر آینده خویش میباشند. در‌این مقاله راهکارهایی […]