اصلاح رفتار بد کودکان2

اصلاح رفتار بد کودکان2

  اصلاح رفتار بد کودکان2   ۴- برای زمانی که کودکتان مجدد این حس ناراحتی را تجربه می‌كند، برنامه داشته باشید داشتن برنامه مهم میباشد زیرا هنگامی كودكان ناراحتی را تجربه می‌كند و در نتیجه این احساس نا مطلوب بدخلقی می‌كند، آن زمان میباشد كه این برنامه‌ به كمک شما خواهد آمد. اکثر اوقات، این […]