تاثیرات بازی در رشدکودک

تاثیرات بازی در رشدکودک

تاثیرات بازی در رشدکودک بازی کردن چه تأثیراتی در پرورش خردسالان دارد؟ بازی کردن برای بچه نوپا نوعی سرگرمی و اما ضرورتی اصلی به حساب می‌آید. طفل برای رشد کردن و کشف و فهم و شعور دنیای پیرامونش به بازی نیاز دارد. خردسالان را آزاد بگذارید تا بی‌هیچ ضابطه و توصیه‌ای، افکارشان را بیان نمایند […]