شروع سال تحصیلی

شروع سال تحصیلی

شروع سال تحصیلی   سال تحصیلی را چگونه آغاز کنیم؟ حتی اگر خردسالان شما کل فصل‌تابستان را هم در استخر و یا این که در کلاس‌های تابستانی گذرانده باشند، روش‌هایی برای آماده‌سازی آنان در‌این دقایق آخری برای ورود به دبستان وجود دارند که می‌توان توسط آنان این انتقال را از کلاس تابستانی به مدرسه ساده‌تر […]