خردسالان در فضای مجازی

خردسالان در فضای مجازی

خردسالان در فضای مجازی   کودکی در اینستاگرام ، اعتیاد به نمایشگری خردسالان! دیدن خردسالان خوشگل در صفحه های اینستاگرام که از بدو تولدشان تشکیل‌شده و پدر و مادر‌شان مدیریت می‌نمایند، معضل‌هایی ایجاد کرده که یک دهه پیش در ذهن اکثری از ما نمی‌گنجید. بعضی از حقوق خردسالان زیر سن قانونی میگویند، این‌که حریم فردی […]