کانون و مرکز مشاوره کوک زندگی

لوگو سایت کوک زندگی
ادرس مرکز مشاوره کوک زندگی

آدرس

خراسان رضوی ، مشهد ، امامت 18 ، پلاک 29

تلفن سایت کوک زدگی

تلفن

ساعت کاری مجموعه کوک زندگی

ساعت کاری

شنبه _ پنجشنبه: 09:00 تا 17:00

ادرس مرکز مشاوره کوک زندگی

آدرس

خراسان رضوی ، مشهد ، امامت 18 ، پلاک 29

تلفن سایت کوک زدگی

تلفن

ساعت کاری مجموعه کوک زندگی

ساعت کاری

شنبه _ پنجشنبه:
09:00 تا 17:00

نشانه های بلوغ در نوجوانان2

اشتراک گذاری این مقاله در

نشانه های بلوغ در نوجوانان2
نشانه های بلوغ در نوجوانان2

فهرست مطالب

محصولات ارائه شده :

جهت اشتراک گذاری مقاله
یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید

نشانه های بلوغ در نوجوانان2

 

نشانه بلوغ

به طور نمونه، فارغ از هیچ دلیلی مشخص و معلوم ممكن میباشد موقعیت شادمانه وی تبدیل به افسردگی گردد یا این که در عین غرور حس خویش كم بینی و شرم ساری كند.

با آنكه خودپرست و خودخواه میباشد البته صفت نوع صلح و آشتی و خیرخواهی نیز در وی رویش می كند وبا آنكه مایل به داشتن دوستان فراوان و شناخت با دوستان تازه میباشد، گاه به شدت انزوا طلب می گردد و در تنهایی به سرمیبرد.

در عین توان ستیزی، خواستار فراهم نمودن قدرت میباشد و با آنكه در گیر بی تفاوتی و بی اعتباری میباشد و شعار «به من چه، به تو چه» را به كار میگیرد، اما مشتاق حل مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری میباشد و به دنبال عشق و علاقه می ورزد .

و درعین وابستگی به پدر و مادر با هر نوع قدرت و آقا بالا سر مخالف میباشد. در حالی كه از تمامی توقع قبول مسئولیت را دارد، ممكن میباشد خویش را از زیر بار تایید مسئولیت شانه خالی كند،

زیرا از شكست می ترسد، کلیه این ها از نوسانات متداول زمان بلوغ به‌حساب می‌آید كه غالباً پدر و مادر و مربیان را در گیر مشكل می كند.

كمتر زیر بار امر و نهی می رود. تصمیم گیری اش خیلی سریع میباشد و زودتر از آنچه كه تصمیم گرفته، کار می كند. احساس رقابت در وی شدید میباشد. چنانچه در رقابت ببرد، شخصیت عاطفی اش ارضاء میگردد، چنانچه شكست بخورد دچار كینه و عداوت می‌شود.

برای لباس و وسایل و به صورت كلی هر چیزی كه وابسته به اوست ارزش فوق العاده ای قائل میباشد. بسیار تقلید کننده میباشد.

گهگاه تقلیدی كوركورانه دارد و با پیروی اشتباه برای خویش خطر ایجاد می كند. معنی شخصی در‌این سن آشكار میشود. معنی شخصی را می توان «قضاوت ارزشمندانه ای كه شخص از خویش دارد» تعریف‌و‌تمجید كرد.

نوجوانی كه دارای معنی شخصی قوی میباشد، دارای اعتماد‌به‌نفس بیشتری است، از ابراز عقاید خویش خوف ندارد و به راحتی احساسات خویش را بروز می‌دهد، و بر عكس، كسانی كه معنی شخصی شان ضعیف میباشد خصوصیاتی مخالف آنچه كه گفته شد از خویش نشان میدهند. نوجوانی سن خودشناسی و به خود آمدن میباشد.

دراین سن «استعداد» بررسی منطقی و استدلال پرورش می كند. نوجوان تحت تأثیر منطق قرار میگیرد و نیز متأثر از ارزش هایی میباشد كه آن را درك می كند.

وی تلاش می کند خویش را با مقاصد اجتماعی، فرهنگی و مدنی تطبیق دهد. به زندگی تا حدی بدبین میباشد و احساسات منفی در وی دید می‌آید؛ برای مثالً از عشق و علاقه اش به مکتب و استاد كاسته می گردد،

كه دلیل آن همیشه اخلاق استاد نیست، بلكه علت دیگر آن این میباشد كه نوجوان در‌این زمان از زندگی به مسائل دیگر غیر از آنچه كه در مکتب به وی تعلیم میدهند، دقت و رغبت پیدا می كند.

نیازهای روحی نوجوان

در نوجوان ها نیازهایی به وجود میاید كه فارغ از شك از عوامل تغییر تحول دهنده اخلاق آن ها در‌این سن میباشد. به عنوان مثال این نیازها می توان نیاز به مقبولیت، نیاز به استقلال، نیاز به ستایش، نیاز به تنهایی، نیاز به معاشرت، نیاز به نوازش و مهر طلبی، نیاز به خودنمایی و مهم جلوه كردن را نام برد.

برای مثال نیازهای اساسی این زمان «نیاز جنسی» میباشد ، بیداری جنسی در‌این زمان از سن با هیجانات عاطفی نوجوان بی رابطه نیست، البته اشتباه محض میباشد.

چنانچه بحران عاطفی و التهاب و تنش احساسات نوجوان ها را فقط پیامد بیداری نیروی جنسی در آن ها بپنداریم. میل نوجوان به جنس مخالف همیشه به تنهایی در اثر كشش جنسی نیست،

بلكه گاه نیز ناشی از نیاز به نازونوازش و مره طلبی، ابراز یا این که جلب ستایش و احترام و یا این که انگیخته از حس مسئولیت و حمایت میباشد.

نوجوان ها دوست دارند جنس مخالف را ببینند و با وی حرف بزنند، البته هنوز به روشنی نمی دانند چرا گهگاه رفتارشان با تمایل و فرارو گریز همراه میباشد.

اکثر زمان ها فرد معلوم از جنسی مخالف مورد نظرشان نیست، گاه در یك زمان چندین شخص متفاوت از جنس مخالف میتواند مورد دقت نوجوان قرار گیرد، و همین امر دلیل جمع شدن پسران نوجوان نزدیك مدارس دخترانه میباشد.

جلوه‌های ناخوشایند بلوغ از دید بزرگسالان

بیشتر رفتارهایی كه از نوجوان سر میزند، مورد پسند بزرگسالان نیست و غالباً باعث اعتراض آن‌ها می‌شود، نقد و اعتراض بی رویه ی پدر و مادر به نوجوان ها و لجبازی آنها، واکنش و اختلاف میان این دو گروه را موجب می شود.

 

 

نشانه های بلوغ در نوجوانان2

نشانه های بلوغ در نوجوانان2

برای کسب اطلاعات بیشتر از مقالات ما می توانید به وب سایت کوک زندگی مراجعه نمایید.

مثلا رفتارهایی كه از نوجوان ها سر میزند و برای بزرگسالان خوشایند نیست عبارتند از:

عیب جویی و خرده گیری سنت شكنی و نگاه نداشتن حرمت بزرگترها خودستایی ستیزه جویی و پرخاشگری، بد اخلاقی و لجبازی.

بی انضباطی عدم رعایت مقررات و عدم اطاعت از فرمان پر حرفی تلفنی دوست گزینی های مداوم و بی فرجام بلند پروازی قهرمان پرستی مد پرستی و قرض دادن لباس خویش به دیگر افراد همسالان وعاریه گرفتن لباس آن ها (به ویژه در بین دختران),

دلگی بی موقع وقت گذرانی و پرسه زنی وسواس و دو دلی بی قراری و بی حوصلگی اجرای كارهای بی انگیزه و نیمه تمام گذاشتن كاری كه شروع كرده است خاطره نویسی و یادبود نگاری كشیدن سیگار و مانند آن تنبلی به بهانه خستگی و مدت زمان بر در رختخواب ماندن و به یك نقطه خیره شدن افراط و تفریط در امور تحصیلی یا این که مذهبی تمایل به کناره گیری و انزوا عشق و علاقه به شلوغی وحركات تند و پرهیجان

فلسفه وجودی جلوه‌های بلوغ

جلوه های توفانی نوجوانی یا این که مظاهر تب بلوغ به صورت كلی بیماری سهل یا این که بیهوده و بی فلسفه نیستند.

به عنوان مثال:
چنانچه نوجوان از قوانین اطاعت نمی كند و از فرمانبرداری خوشش نمی آید، بدین دلیل میباشد كه احساس استقلال طلبی در وی رو به پرورش میباشد .
در صورتی که عیب جویی می كند و خرده گیر میباشد، بدین دلیل میباشد كه احساس داوری و نیروی ارزشیابی و تشخیص در وی رو به تكامل گذاشته است .
قهرمان پرستی و مد صلح و آشتی نوجوان در نتیجه نیاز وی به نمونه و سر مشق برای تعیین شایسته ترین اخلاق، شكل و قیافه، شیوه ی صحبت زدن، نحوه ی لباس پوشیدن و خوب جلوه كردن میباشد.

وسواس و تردیدش به جهت نداشتن تجربه، عدم مهارت كافی و عدم شناخت با معیارهای مطمئن در تشخیص صحیح از غلط میباشد.
بی قراری، بی حوصلگی، پرسه زدن و وقت گذرانی نوجوان نشانه روح ناآرام، بی تجربگی و ناآگاهی نسبت به مقصود زندگی میباشد كه نوجوان را بلا تكلیف و گیج می سازد.

برای رسیدن به خواستهای ناشدنی عجله دارد؛ برای رسیدن به تمایلات شدنی هم كه مستلزم حوصله و تحمل سختی و زمان بیشتری میباشد عجول است . تمامی این ها نوجوان را خسته و مأیوس و بی حوصله میسازند.

در رویاسازی هایش جهان بینی، آینده نگری و آرمان او نهفته میباشد. برای شناسایی آینده نامعلوم و تهیه و تنظیم برنامه ریزی دلخواه و سازنده در تلاش میباشد و به‌دنبال كمال مناسب است.

خاطره نویسی ها و یادبود نگاری های نوجوان ها و ورزش های تند و حركات هیجانی آنان عموماً مفری میباشند برای صرف هیجانهای شدید عاطفی و روشی است برای خروج انرژی متراكم و مصرف ناشده و پر، و وسیله ای میباشد برای تسكین تأثرات شدید روحی و به دست آوردن آرامش.

دلگی های نا به هنگام وی برای تسكین اشتهای شخصی میباشد كه به سرعت در حال پرورش میباشد. به هم خوردن كار نظام عصبی،

غدد داخلی و هورمون ها منجر گرسنگی نا منظم در او میگردد و این امر بیشتر یك موضوع فیزیولو‍ژیكی میباشد تا تربیتی به این ترتیب هیچ جلوه ای نوجوانی بی معنا، بی انگیزه و بیهوده نیست و چنانچه بزرگسالان را در گیر خشم و ناراحتی می كند،

دلیلش عدم شناخت آن ها با فلسفه وجودی این گونه رفتارهای نوجوان میباشد؛ در حالی كه اکثری از این رفتارها مستلزم عكس العمل نیکو و مناسب از سوی پدر و مادر است.

عكس العمل بجا و یا این که نابجای پدر و مادر در شخصیت و منش نوجوان اثر میگذارد و آن را بهبود می‌بخشد یا این که ویران میكند.

چنانچه علل وجودی جلوه های بلوغ را به درستی بشناسید و آنان را به نوجوان بشناسانید، هرگز در برقراری ارتباط، رهبری و راهنمایی وی در گیر اشكال نخواهید شد و خواهید دید كه زندگی با یك نوجوان نه تنها مشكل نیست، بلكه بسیار خوشایند و شادی بخش نیز خواهد بود.

کوک زندگی

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x