مشخصات پکیج انگیزشی

پکیج انگیزشی

مدرس دوره : دکتر مرتضی روحانی

برخی از موضوعات محصول

مدرس دوره : دکتر مرتضی روحانی

چرا باید این پکیج را تهیه کنم؟

مدرس دوره : دکتر مرتضی روحانی

با سرمایه گذاری این پکیج چه چیزی می‌آموزم؟

مدرس دوره : دکتر مرتضی روحانی