زوجین در چه شرایط و زمانی تصمیم به صاحب فرزند شدن بگیرند؟


آلبرت الیس مبدع نظریه درمان عقلانی هیجانی رفتاری ( REBT) و یکی از بزرگترین مشاوران و روان‌درمانگران در کتاب راهنمای ازدواج موفق می‌نویسد : 


تنها زمانی وجود فرزند می تواند موجب افزایش نشاط فضای خانواده شود که :

الف . زن و شوهر رابطه دلچسب و نشاط آوری داشته باشند .

ب. زن و شوهر از بلوغ روانی بیش از حد متوسط زنان و مردان جامعه خود برخوردار باشند .

پ . زن شوهر علاوه بر آن که باید اشتیاق زیادی به داشتن فرزند داشته باشند ، باید مشتاق آن باشند که فرزندی تربیت کنند که بتواند در نیمه اول قرن حاضر به عنوان فردی موفق عمل کند و بدانند که این کار نیاز به مطالعه و شرکت فراوان در کلاس های آموزشی در زمینه ی مربوط به تربیت فرزند دارد .