برگزارکننده کارگاهها و دوره های آنلاین
همسر شناسی
مهارت های زندگی
ارتباط با خانواده همسر
مدیریت حل تعارض زوجین
ملاک ها و معیارهای انتخاب همسر
درمان وسواس و اضطراب
مدیریت خشم، خجالت و ترس
درمان افسردگی و افزایش شادکامی