آموزش های تغذیه و خواب و فعالیت های جسمانی و بهداشت

در این پاور به امور مرتبط با رشد و تکامل در عملکرد و مهارت های ایجاد شده پرداخته شده و به  ارزیابی مفاهیم اساسی و فرضیات مرتبط با رشد میپردازد.نکته قابل ملاحظه توجه به مراحل سنی رشد و در نظر گرفتن تغییرات به وجود آمده در بازه زمانی متفاوت میباشد که با جزئیات به تغییرات هر مرحله سنی اشاره میکند و گاها نظریات  متعدد،ارائه و بررسی میشود.آنچه در تمامی مراحل در نظرگرفته میشود،تفکرات و ادراکات متناسب در برهه های مختلف میباشد که به دنبال رساندن مجموعه احوالات و رفتار های فردی میباشد.

برای دانلود فایل های پاور پوینت فرم زیر را تکمیل کنید .

  • 0 تومان