کانون و مرکز مشاوره کوک زندگی

لوگو سایت کوک زندگی
ادرس مرکز مشاوره کوک زندگی

آدرس

خراسان رضوی ، مشهد ، امامت 18 ، پلاک 29

تلفن سایت کوک زدگی

تلفن

ساعت کاری مجموعه کوک زندگی

ساعت کاری

شنبه _ پنجشنبه: 09:00 تا 17:00

ادرس مرکز مشاوره کوک زندگی

آدرس

خراسان رضوی ، مشهد ، امامت 18 ، پلاک 29

تلفن سایت کوک زدگی

تلفن

ساعت کاری مجموعه کوک زندگی

ساعت کاری

شنبه _ پنجشنبه:
09:00 تا 17:00

اعتمادبه نفس کاذب

اشتراک گذاری این مقاله در

اعتمادبه نفس کاذب
اعتمادبه نفس کاذب

فهرست مطالب

محصولات ارائه شده :

جهت اشتراک گذاری مقاله
یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید

اعتمادبه نفس کاذب

اعتماد به نفس کاذب چیست ؟

اعتماد‌به‌نفس کاذب و حقیقی و واقعی، دو نقطه مقابل میباشند که یکی از سبب خوشبختی و دیگری موجب تیره بختی اشخاص میشود. خودشیفتگی، چنانچه کنترل نشود، اشخاص را به‌تدریج به سوی هلاکت میبرد که عبارت میباشد از:

پکیج افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

نوعی خطای ادراکی که شخص در رابطه با موضوعات متعدد به قضاوت میپردازد و به صحت آنان اعتقاد و باور کامل دارد. این در شرایطی‌ میباشد که‌این قضاوت ها بالاتر از حقیقت میباشند.

این نوع خودشیفتگی، مانند یک تله میباشد که چنانچه در آن بیافتید، رهایی از آن کار چندان آسانی نخواهد بود. پژوهش ها نشان داده میباشد که بیشتر اشخاص نابغه خودشیفته میباشند؛ به این دلیل‌که در اکثر مواقع تصور می نمایند که حق با آنها میباشد.

به نمونه های پایین دقت نمایید:

خودبا‌وری حقیقی وواقعی:

اینجانب شخص مهمی هستم، وی من را دوست دارد، با پس انداز کردن بسیار سرمایه دار میشوم، نقدهای سایرافراد را می پذیرم و خودم را در آن جهت تصحیح میکنم.

خودبا‌وری کاذب:

من برای دیگران مهم هستم، وی راهی جز دوست داشتن اینجانب ندارد زیرا به کس دیگری نمی تواند دل ببندد، تمامی پس اندازم را خرج میکنم زیرا یک بار بیشتر زندگی نمیکنم، به نقدهای بقیه افراد اهمیتی نمی دهم زیرا من بهترینم.

با مطالعه این نمونه ها تماما می‌توانید معنای خودشیفتگی را درک میکنید.

خصوصیت عده ای که خود باوری کاذب دارند

اسم دیگر خودبا‌وری کاذب، خود شیفتگی میباشد که سبب انزوای حداکثری اشخاص می‌گردد. این اشخاص گمان می نمایند که در هیچ شرایطی مغلوب هیچ کس نخواهند شد و مقامشان از همه بالا تر میباشد.

با همین نحوه تفکر، اشخاص خود شیفته هر کاری که دلشان بخواهد را انجام میدهند و تأسف در زندگی آنان جایی ندارد. در‌حالتی که خودبا‌وری بدون در نظر گرفتن اعتقادوباور ها و استعداد هایمان باشد، حتما به خودشیفتگی تبدیل میگردد.

عده ای که خودشیفته میباشند، در هیچ مسئله ای غیر از خودشان، به کسی اعتماد نخواهند کرد. این کار سبب میشود تا سخن های دور و بری ها را نادیده بگیرند؛

براین اساس این اشخاص به هیچ عنوان برای کار های گروهی مطلوب نیستند. همینطور این اشخاص به دلیل مخالفت همیشگی با نظرها، حتی تصمیمات صحیح، هیچ جایگاهی در گروه های اجتماعی ندارند.

خودشیفتگی، موجب بلند پروازی شخص و تحقیر دور‌وبری ها بوسیله وی میشود. این اشخاص نمی توانند مشکلاتی که با آنان مواجه میشوند را بر طرف نمایند و تنها ادعای انجام کار های بزرگ را دارند. اشخاص خودشیفته، ابداً مسئولیت پذیر نمی باشند و از انجام وظایف امتناع می نمایند.

همگی این مشخصات، رشته در غرور کاذب و خود بزرگ بینی این اشخاص دارد. در واقع اعتماد به‌نفس کاذب نه فقط سودی ندارد، بلکه سبب نابودی اشخاص می‌گردد. این بعضی از خصوصیت های اشخاص خودشیفته میباشد.

دیگر خصوصیت های این اشخاص عبارت اند از:

این نوع اشخاص زیاد لاف میگویند؛ به این دلیل که میخواهند نقاط ضعفشان را بپوشانند.

این اشخاص برای اینکه تیزهوش به نظر برسند از عبارات بزرگ درباره‌ی خویش استفاده می نمایند.

این نوع اشخاص دوست دارند مدام رئیس باشند تا با آن احساس حقارت شان را بپوشانند.

مدام در حال مقایسه خویش با دیگران میباشند و اشکالاتشان را توجیه می نمایند.

خودشان را بدون عیب میدانند و وقتی که به حقیقت زندگی شان نزدیک شوید، عصبانی شده و گارد میگیرند.

این اشخاص برای اینکه عالی به نظر برسند از چیز های لاکچری استفاده می نمایند.

بعضی از این اشخاص سو استفاده گر می‌باشند.

این اشخاص در بیشتر مواقع ابراز غم می نمایند.

اشخاص با خود باوری کاذب خود را به بهترین صورت در جمع نشان میدهند.

این نوع اشخاص به تصور خودشان از ذهن های افراد خبر دارند.

با خودشان و سایرافراد صادق نیستند.

اکثر این اشخاص مغرور میباشند و اعتماد به‌نفس واقعی ندارند.

 

آثار و نتیجه های خود‌با‌وری کاذب
شکست های متفاوت روحی و خسارت مالی

یکی‌از او‌لین نتیجه ها داشتن اعتماد به‌نفس غیر حقیقی و واقعی، شکست های پشت سر هم و ضربات روحی شدید میباشد. اشخاصی که دارای این خصوصیت می‌باشند، قدرت تصمیم گیری صحیح و به موقع را ندارند و همین سبب می‌گردد در مسیر موفقیت شکست های زیادی خورده و ضرر های مالی متعددی ببینند. این شکست ها و عدم موفقیت سبب ضربات روحی شدیدی به‌این اشخاص میشود.

اعتمادبه نفس کاذب

اعتمادبه نفس کاذب

برای خدمات مشاوره ای می توانید به وب سایت ما و یا به پیج اینستاگرام ما سر بزنید.

تنهایی و گوشه گیری

خصوصیت خودشیفتگی سبب می‌گردد، دوستان و اطرافیانتان از شما روی بر گردانده و شما‌را تنها بگذارند. تنهایی و انزوا یکی‌از بدترین آثار و نتیجه های، این خصوصیت است.

این گونه اشخاص بیشتر وقت ها از خویش تعریف‌و‌تمجید می نمایند و تمایل شان به سو استفاده کردن از سایر افراد میباشد. خود را در هر شرایطی رییس میدانند.

دروغگو بودن این اشخاص، یکی از دیگر از انگیزه های تنهایی و انزوایشان میباشد. خودشیفتگی و برتر دانستن خویش نسبت به دیگران سبب شد‌ه‌است که سایر افراد از وی فاصله بگیرند.

عدم آگاهی از این خصوصیت و عدم کوشش برای بر طرف کردن آن

عده ای که خود‌با‌وری دروغین دارند، خودشان از این خصوصیت بی خبر اند. این بی خبری منجر میشود که تغییری در رفتارشان ایجاد نشود و هیچ تلاشی هم برای تغییر و تحول آن نکنند.

شخص خودشیفته ای که نیازی به تصحیح رفتارش نمی بیند و آسیب های زیادی هم از آن میخورد. خوب میباشد در مقابله با این اشخاص در کمال متانت و از صمیم قلب به نحوی که از حرف ما اندوهگین نشوند، مشکلشان را بیان کنیم و آنان‌را از این آشفتگی نجات دهیم.

اشخاص مغرور

این اشخاص تصویری اغراق آمیز از خودشان دارا هستند و نیازمند تحسین از جانب دوستان و دور‌وبری ها می‌باشند.

خودشان را از دیگران فراتر و برتر دانسته و به سایرافراد هیچ احساس توجه و همدلی ندارند.

توهم

بعضی از اشخاص را میبینیم که در انجام فعالیت ها بسیار ادعا دارند؛ البته مهارت انجام آن را ندارند. این اشخاص بیشتر در توهمات خویش زندگی کرده و با اشخاصی که خودشیفته اند متفاوت می‌باشند.

شیوه واکنش با عده ای که اعتماد‌به‌نفس کاذب دارند

کسانی که از عارضه خودشیفتگی رنج میبرند برای دفاع از خویش در مقابل بقیه افراد از خصوصیت خویش بزرگ بینی استفاده کرده و به این صورت کمبود های زمان کودکی شان را نشان میدهند.

کمبود هایی که در زمان کودکی برای این نوع از اشخاص به وجود آمده سبب گردیده که آنان در سنین بالا تر تصمیم بگیرند که توجه سایر افراد را به خودشان جلب نمایند که‌این یکی‌از عامل های نداشتن عزت نفس در زمان کودکی نیز میباشد.

عدم انتقاد پذیری

هنگام رویا رویی با اشخاص خودشیفته، خواهید دید که آنان به ظاهر، خود واقعی شان را پذیرفته اند؛ ولی این گونه هم نیست. کمبود عزت نفس سبب گردیده این اشخاص درمانده باشند و احساس خوبی نسبت به خودشان نداشته باشند؛

اما به شدت نیازمند دقت و عشق و علاقه اطرافیانشان میباشند. اشخاص با خود باوری کاذب، در مقابل انتقاداتی که از بقیه افراد می شنوند بسیار خشمگین گردیده و اخلاق و رفتار تندی را از خویش نشان میدهند.

در نتیجه ما بایستی با اشخاص خودشیفته بسیار با ادب اخلاق و رفتار کنیم و تا حد امکان از نقد کردن بپرهیزیم.

چرا اسیر اعتماد به نفس کاذب می شویم؟

کسانی اسیر خودشیفتگی میشوند که عیب و نقصشان را نمی پذیرند و از حقیقت ها فهم درستی ندارند. بزرگترین علتی که سبب می‌گردد اشخاص مبتلا خودشیفتگی شوند، نداشتن اعتماد‌به‌نفس واقعی و عزت نفس میباشد.

هنگامی شخص شناختی از خویش ندارد و صرفا میخواهد توجه دیگرافراد را به خویش جلب نماید و از زندگی بسیار نا امید است، اسیر خودشیفتگی میگردد.

این شخص از آن پس شروع به مقابله با دور و بری ها می نماید؛ به دلیل آن که این تصور را دارد در گذشته این اشخاص او‌را تحقیر کرده و میخواهد با این عمل نقاط ضعف و کاستی هایش را بپوشاند.

اشخاصی که بیشتر به اعتماد به‌نفس کاذب دچار میگردند در گذشته به وسیله سایرافراد تحقیر گردیده اند و میخواهند با خودشیفتگی آن را جبران نمایند.

درمان اعتماد‌به‌نفس کاذب

کسانی که از خودشیفتگی رنج میبرند این تصور را دارند که هیچ کس در دنیا نیست که مثل وی، توانایی انجام کاری را داشته باشد. تصور می نماید که منحصربه‌فرد میباشد و هیچ ایرادی ندارد و از همه اصلی تر انتقاد پذیر نیست.

برای معالجه این اشخاص بایستی آنان‌را نزد یک مشاور عالی و متخصص در مرکز کوک زندگی ببرید تا با تمرین ها و تکنیک های مطلوب او‌را معالجه نمایند.

 

کوک زندگی

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x