تست های روانشناسی

کوک زندگی مرکزی تخصصی برای به کارگیری آزمون های معتبر از جمله تست scl90 و تست neo تست می باشد. با استفاده از تست های روانشناسی ما می توانید از تفسیرهای منحصربه فرد آن استفاده کنید. آزمون هایی که در سایت کوک زندگی قرار دارند از استاندارد بالایی برخوردار هستند. بعلاوه تیم کوک زندگی به طور مداوم تست های خود را با روش های دقیق آماری مورد تحلیل و بازنگری قرار می دهد.