با سلام سوالات را با دقت جواب دهید و خود واقعیتان را نشان دهید