باسلام پاسخ دادن به تمامی سوالات تست شخصیت نئو الزامیست. به سوالات با گزینه های 1کاملا مخافم 2 مخالفم 3 نظری ندارم 4 موافقم 5 کاملا موافقم پاسخ دهید باتوجه به منیت خود واقعی نه خود آرمانی