دکتر علی کاظمی دلویی

رزومه :

کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی

دکتری: دکترای تخصصی روانشناسی

عضویت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: ۷۰۲۶

دریافت تقدیرنامه از دانشگاه های مختلف مشهد مقدس و همچنین از نیروی انتظامی خراسان رضوی و بیمارستان های شهر مشهد

شرکت در برنامه های تلویزیونی سیمای خراسان بعنوان کارشناس از سال ۱۳۹۳تاکنون (با موضوع روانشناسی سلامت)

تدریس دروس رشته روانشناسی و مهارتهای زندگی در دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۹۸

برگزاری همایش هایی با موضوع خانواده وجوانان در فرهنگسراهای شهرداری مشهدتاکنون

تجارب عملی:

۱/ عضو انجمن روانشناسان ایران

۲/ دبیر وسوپروایزر گروه خانواده و عضو گروه علمی مرکز مشاوره حرم مطهر رضوی

۳/ عضو “ستاد بهداشت ازدواج” استان خراسان رضوی

۴/ مدت بیش از ۲۳ سال سابقه کار بالینی در حوزه علوم پزشکی                 

۵/ همکاری با مرکز مشاوره آرامش ناجا بمدت بیش از ۵سال( روانشناسی خانواده وجوانان)

۶/ همکاری با مرکز مشاوره دانشجویی مطهر از سال ۱۳۸۹ تا کنون( روانشناسی خانواده، ازدواج وجوانان)

۷/ همکاری با مرکز مشاوره کریمی نسب بمدت بیش از ۳سال( مشاوره خانواده)

۸/ همکاری با مرکز مشاوره دانشجویی هوانوردی مشهد از سال ۱۳۹۴ تا کنون( مشاوره فردی)

۹/ همکاری با مرکز مشاوره “اندیشه و رفتار” ازسال ۹۶در موضوع خانواده، جوانان وازدواج

۱۰/ همکاری با مرکز مشاوره فروغ زندگی بمدت ۳سال( خانواده، ازدواج وجوانان)

۱۱/ همکاری با کلینیک ترک اعتیاد بمدت یکسال( روانشناسی سلامت ومشاوره خانواده)

۱۲/ همکاری با مرکز مشاوره آستان مهر از سال ۱۳۹۴ تاکنون( مشاوره خانواده)

۱۳/ همکاری با پلی کلینیک ویژه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۹۸ تاکنون

۱۴/ عضو داوران طرح مصاحبه و گزینش وکلای قوه قضاییه کشور از سال ۱۳۹۸تاکنون

تجارب پژوهشی

درج مقاله  ISI در مجله بین المللی ELSEVIER

همکاری مستمر با ماهنامه پژوهشی پیام مشاور ناجا بعنوان کارشناس وعضو شورای نویسندگان همکاری مستمر با روزنامه شهرآرا در بخش کارشناسی وپژوهشهای خانواده سالم

همکاری با روز نامه خراسان در بخش کارشناسی وپژوهشهای خانواده وجوانان

گواهینامه ها و دوره های تخصصی:

۱/ کارگاه تخصصی طلاق در خانواده پایدار با تدریس خانم دکتر موتابی و دکتر جان بزرگی

۲/ کارگاه درمان وسواس با رویکرد دینی با تدریس دکتر انصاری

۳/ کارگاه طرحواره درمانی و ابژه با تدریس دکتر حمیدپور

۴/ کارگاه درمان چند بعدی معنوی با تدریس دکتر جان بزرگی